Open

Spielwarenmesse eG

Η Spielwarenmesse 2021 στη Νυρεμβέργη θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά

  • Το εποπτικό συμβούλιο της Spielwarenmesse eG ανακοινώνει την απόφαση
  • Η πανδημία του Covid-19 προκαλεί την αναβολή

Η Spielwarenmesse στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης ανοίγει παραδοσιακά τις πόρτες του στις αρχές του έτους. Προγραμματισμένη να διεξαχθεί από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, η έκθεση αναβάλλεται εγκαίρως ως άμεσο αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πανδημίας του Covid-19. Για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία της, η κορυφαία έκθεση παιχνιδιών στον κόσμο αναβλήθηκε μέχρι το καλοκαίρι από τον διοργανωτή της, Spielwarenmesse eG. Η απόφαση ελήφθη από το εποπτικό συμβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου και έρχεται ως συνέχεια της ραγδαίας αύξησης των ποσοστών μόλυνσης και περαιτέρω περιορισμούς στα ταξίδια.

Δεν υπάρχει ακόμη βραχυπρόθεσμη λύση στην παγκόσμια πρόκληση του Covid-19. Η νέα αλλαγή των συνθηκών και των ανησυχιών για την υγεία όλων των συμμετεχόντων καθιστά σχεδόν αδύνατη τη διεξαγωγή της Spielwarenmesse και την εγγύηση του συνήθους επιπέδου ποιότητας στα τέλη Ιανουαρίου. Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο βιώνουν σήμερα μια δραματική αύξηση του αριθμού των μολύνσεων Covid-19, οδηγώντας σε νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν αμφιβολίες μεταξύ των εκθετών και των επισκεπτών σχετικά με το εάν πρέπει να συμμετέχουν σε μια διεθνή εμπορική έκθεση. Αυτή η αβεβαιότητα εκφράστηκε σε εντατικές συζητήσεις με την ομάδα της Spielwarenmesse.

Ο Ernst Kick, Διευθύνων Σύμβουλος της Spielwarenmesse eG, δήλωσε: «Λυπούμαστε πολύ για την απόφαση αναβολής της Spielwarenmesse 2021». Οι προετοιμασίες για την 72η εκδήλωση τον Ιανουάριο είχαν ήδη ξεκινήσει. Με βάση τις οδηγίες της κρατικής κυβέρνησης της Βαυαρίας, το Health & Hygiene Concept που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τις τοπικές υγειονομικές αρχές και τον χειριστή του χώρου NürnbergMesse, έγινε δεκτό από όλους τους συμμετέχοντες. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι μας ένωσαν σε αυτό το μονοπάτι και αισθάνομαι σίγουρος ότι οι βελτιώσεις που έχουμε κάνει θα ωφελήσουν όλα τα μελλοντικά γεγονότα και εμφανίσεις», κατέληξε ο κ. Kick.

Η Spielwarenmesse eG βρίσκεται επί του παρόντος σε συνομιλίες με την  NürnbergMesse για να βρει μια κατάλληλη ημερομηνία για την Spielwarenmesse 2021. Εν τω μεταξύ, ο ιστότοπος στο www.spielwarenmesse.de θα συνεχίσει να παρέχει στους εκθέτες, τους λιανοπωλητές και τους αγοραστές, καθώς και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης μια μεγάλη προσφορά και μια πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τη βιομηχανία παιχνιδιών. Η ψηφιακή πλατφόρμα επεκτείνεται συνεχώς ως μια επιπλέον υπηρεσία και ως συμπλήρωμα της φυσικής έκθεσης.

Extbase Variable Dump GeorgRinger\News\Domain\Model\NewsDefault prototype persistent entity (uid=215, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2020-09-29T09:55:23+00:00, 1601373323) tstamp => protected DateTime prototype object (2020-09-29T10:10:33+00:00, 1601374233) sysLanguageUid => protected 18 (integer) l10nParent => protected 215 (integer) starttime => protected DateTime prototype object (2020-09-28T09:47:00+00:00, 1601286420) endtime => protected NULL feGroup => protected "" (0 chars) hidden => protected FALSE deleted => protected NULL cruserId => protected 11 (integer) title => protected "Η Spielwarenmesse 2021 στη Νυρεμβέργη θα πραγματοπ ιηθεί για πρώτη φορά" (114 chars) alternativeTitle => protected "" (0 chars) teaser => protected "" (0 chars) bodytext => protected "

Η Spielwarenmesse στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρε μβέργης ανοίγει παραδοσιακά τις πόρτες τ υ στις αρχές του έτους. Προγραμματισμένη να διεξαχθεί από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίο υ 2021, η έκθεση αναβάλλεται εγκαίρως ως άμε σο αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πανδημία ς του Covid-19. Για πρώτη φορά στη μακρά ιστορ α της, η κορυφαία έκθεση παιχνιδιών στον όσμο αναβλήθηκε μέχρι το καλοκαίρι από τ ν διοργανωτή της, Spielwarenmesse eG. Η απόφαση ελ φθη από το εποπτικό συμβούλιο στις 24 Σεπτ εμβρίου και έρχεται ως συνέχεια της ραγδα ίας αύξησης των ποσοστών μόλυνσης και περ αιτέρω περιορισμούς στα ταξίδια.

" (1052 chars) datetime => protected DateTime prototype object (2020-09-29T09:47:00+00:00, 1601372820) archive => protected NULL author => protected "" (0 chars) authorEmail => protected "" (0 chars) categories => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) related => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) relatedFrom => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) falRelatedFiles => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) relatedLinks => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) type => protected "0" (1 chars) keywords => protected "" (0 chars) description => protected "" (0 chars) falMedia => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (1 items) 0000000010eb19ce000000005174a651 => GeorgRinger\News\Domain\Model\FileReference prototype modified entity (uid=1825, pid=85) uidLocal => protected 76 (integer) title => protected NULL description => protected NULL alternative => protected NULL link => protected "" (0 chars) showinpreview => protected 1 (integer) configurationManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManager singleton object objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered concreteConfigurationManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Configuration\FrontendConfigurationManager singleton object flexFormService => protected TYPO3\CMS\Core\Service\FlexFormService singleton object configuration => protected array(4 items) userFunc => "TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run" (37 chars) extensionName => "News" (4 chars) pluginName => "Pi1" (3 chars) vendorName => "GeorgRinger" (11 chars) contentObject => protected TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer prototype object filtered objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered typoScriptService => protected TYPO3\CMS\Core\TypoScript\TypoScriptService prototype object extensionName => protected "News" (4 chars) pluginName => protected "Pi1" (3 chars) configurationCache => protected array(2 items) news_pi1 => array(10 items) persistence => array(4 items) max depth mvc => array(3 items) max depth features => array(4 items) max depth view => array(4 items) max depth settings => array(46 items) max depth userFunc => "TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run" (37 chars) extensionName => "News" (4 chars) pluginName => "Pi1" (3 chars) vendorName => "GeorgRinger" (11 chars) controllerConfiguration => array(1 item) max depth news_news_pi1 => array(6 items) persistence => array(4 items) max depth mvc => array(3 items) max depth features => array(4 items) max depth view => array(4 items) max depth settings => array(24 items) max depth controllerConfiguration => array(empty) max depth environmentService => protected TYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentService singleton object environmentService => protected TYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentService singleton object originalResource => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\FileReference prototype object propertiesOfFileReference => protected array(46 items) uid => 1836 (integer) pid => 85 (integer) tstamp => 1601373365 (integer) crdate => 1601373323 (integer) cruser_id => 11 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) sys_language_uid => 18 (integer) l10n_parent => 1825 (integer) l10n_state => NULL l10n_diffsource => "a:1:{s:6:"hidden";i:0;}" (23 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) uid_local => 76 (integer) uid_foreign => 218 (integer) tablenames => "tx_news_domain_model_news" (25 chars) fieldname => "fal_media" (9 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => "sys_file" (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => "" (0 chars) crop => "{"teaser_3_2":{"cropArea":{"x":0,"y":0.07127545551982847,"width":1,"height": 0.857449088960343},"selectedRatio":"1:1","focusArea":null}}" (135 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 1 (integer) starttime => 0 (integer) endtime => 0 (integer) parentid => 0 (integer) parenttable => "" (0 chars) sorting => 0 (integer) tx_mask_mediacopy_tab_image_img => 0 (integer) tx_mask_introstage_image => 0 (integer) tx_mask_gallery_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_logo => 0 (integer) tx_mask_sharingdownload_tab_download_file => 0 (integer) tx_mask_googlejobs_structureddata_hiring_organisation_logo => 0 (integer) tx_mask_gridgallery_image => 0 (integer) name => protected NULL originalFile => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\File prototype object metaDataLoaded => protected TRUE metaDataProperties => protected array(26 items) uid => 76 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1560251543 (integer) crdate => 1560251543 (integer) cruser_id => 4 (integer) sys_language_uid => 0 (integer) l10n_parent => 0 (integer) l10n_state => NULL t3_origuid => 0 (integer) l10n_diffsource => "" (0 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) file => 76 (integer) title => NULL width => 400 (integer) height => 311 (integer) description => NULL alternative => NULL categories => 0 (integer) indexingInProgress => protected FALSE updatedProperties => protected array(empty) properties => protected array(15 items) uid => 76 (integer) pid => 0 (integer) missing => 0 (integer) type => "2" (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SeG.jpg" (49 chars) identifier_hash => "5b2d798acfa382557bb39b00954cbbc78a42a6bc" (40 chars) extension => "jpg" (3 chars) mime_type => "image/jpeg" (10 chars) name => "Teaser_Logo_SeG.jpg" (19 chars) sha1 => "19cf31328c0e31efd039b7995963290d583e7622" (40 chars) size => 26957 (integer) creation_date => 1560251543 (integer) modification_date => 1560251543 (integer) folder_hash => "dcae32145f83c78f6eddfcbce93e33e854821529" (40 chars) storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object driver => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriver prototype object absoluteBasePath => protected "/var/www/html/spielwarenmesse-eg.de/public/fileadmin/" (53 chars) supportedHashAlgorithms => protected array(2 items) max depth baseUri => protected "/fileadmin/" (10 chars) mappingFolderNameToRole => protected array(3 items) max depth charsetConversion => protected NULL capabilities => protected 15 (integer) storageUid => protected 1 (integer) configuration => protected array(3 items) max depth storageRecord => protected array(17 items) uid => 1 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1558946003 (integer) crdate => 1558946003 (integer) cruser_id => 0 (integer) deleted => 0 (integer) description => "This is the local fileadmin/ directory. This storage mount has been created automatically by TYPO3." (99 chars) name => "/fileadmin/ (auto-created)" (25 chars) driver => "Local" (5 chars) configuration => "< data> fileadmin/relative1" (583 chars) is_default => 1 (integer) is_browsable => 1 (integer) is_public => 1 (integer) is_writable => 1 (integer) is_online => 1 (integer) auto_extract_metadata => 1 (integer) processingfolder => NULL configuration => protected array(3 items) basePath => "/fileadmin/" (10 chars) pathType => "relative" (8 chars) caseSensitive => "1" (1 chars) fileProcessingService => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Service\FileProcessingService prototype object storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object max depth driver => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriver prototype object max depth signalSlotDispatcher => protected TYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatcher singleton object max depth evaluatePermissions => protected FALSE fileMounts => protected array(empty) userPermissions => protected array(empty) capabilities => protected 15 (integer) signalSlotDispatcher => protected TYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatcher singleton object isInitialized => protected TRUE objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered slots => protected array(9 items) max depth logger => protected TYPO3\CMS\Core\Log\Logger prototype object max depth processingFolder => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Folder prototype object storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object max depth identifier => protected "/_processed_/" (13 chars) name => protected "_processed_" (11 chars) fileAndFolderNameFilters => protected array(empty) max depth processingFolders => protected array(1 item) 0 => TYPO3\CMS\Core\Resource\Folder prototype object max depth isOnline => protected TRUE isDefault => protected TRUE fileAndFolderNameFilters => protected array(1 item) 0 => array(2 items) max depth identifier => protected "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SeG.jpg" (49 chars) name => protected "Teaser_Logo_SeG.jpg" (19 chars) deleted => protected FALSE mergedProperties => protected array(64 items) uid => 1836 (integer) pid => 85 (integer) tstamp => 1601373365 (integer) crdate => 1601373323 (integer) cruser_id => 11 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) sys_language_uid => 18 (integer) l10n_parent => 1825 (integer) l10n_state => NULL l10n_diffsource => "a:1:{s:6:"hidden";i:0;}" (23 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) uid_local => 76 (integer) uid_foreign => 218 (integer) tablenames => "tx_news_domain_model_news" (25 chars) fieldname => "fal_media" (9 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => "sys_file" (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => "" (0 chars) crop => "{"teaser_3_2":{"cropArea":{"x":0,"y":0.07127545551982847,"width":1,"height": 0.857449088960343},"selectedRatio":"1:1","focusArea":null}}" (135 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 1 (integer) starttime => 0 (integer) endtime => 0 (integer) parentid => 0 (integer) parenttable => "" (0 chars) sorting => 0 (integer) tx_mask_mediacopy_tab_image_img => 0 (integer) tx_mask_introstage_image => 0 (integer) tx_mask_gallery_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_logo => 0 (integer) tx_mask_sharingdownload_tab_download_file => 0 (integer) tx_mask_googlejobs_structureddata_hiring_organisation_logo => 0 (integer) tx_mask_gridgallery_image => 0 (integer) missing => 0 (integer) type => "2" (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SeG.jpg" (49 chars) identifier_hash => "5b2d798acfa382557bb39b00954cbbc78a42a6bc" (40 chars) extension => "jpg" (3 chars) mime_type => "image/jpeg" (10 chars) name => "Teaser_Logo_SeG.jpg" (19 chars) sha1 => "19cf31328c0e31efd039b7995963290d583e7622" (40 chars) size => 26957 (integer) creation_date => 1560251543 (integer) modification_date => 1560251543 (integer) folder_hash => "dcae32145f83c78f6eddfcbce93e33e854821529" (40 chars) t3_origuid => 0 (integer) file => 76 (integer) width => 400 (integer) height => 311 (integer) categories => 0 (integer) modified uid => protected 1825 (integer) _localizedUid => protected 1836 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 1825 (integer) modified pid => protected 85 (integer) falMediaPreviews => protected NULL falMediaNonPreviews => protected NULL internalurl => protected NULL externalurl => protected NULL istopnews => protected FALSE contentElements => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (3 items) 0000000010eb1874000000005174a651 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=1458, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2020-09-29T09:55:23+00:00, 1601373323) tstamp => protected DateTime prototype object (2020-09-29T09:56:24+00:00, 1601373384) CType => protected "mask_introstage" (15 chars) header => protected "Η Spielwarenmesse 2021 στη Νυρεμβέργη θα πραγματοπ ιηθεί για πρώτη φορά" (114 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 1458 (integer) _localizedUid => protected 1467 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 1458 (integer) modified pid => protected 85 (integer) 0000000010eb1be7000000005174a651 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=1459, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2020-09-29T09:55:23+00:00, 1601373323) tstamp => protected DateTime prototype object (2020-09-29T09:57:31+00:00, 1601373451) CType => protected "mask_mediacopy" (14 chars) header => protected "" (0 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 1459 (integer) _localizedUid => protected 1468 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 1459 (integer) modified pid => protected 85 (integer) 0000000010eb1be4000000005174a651 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=1460, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2020-09-29T09:55:23+00:00, 1601373323) tstamp => protected DateTime prototype object (2020-09-29T09:58:02+00:00, 1601373482) CType => protected "mask_sharingdownload" (20 chars) header => protected "" (0 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 1460 (integer) _localizedUid => protected 1469 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 1460 (integer) modified pid => protected 85 (integer) tags => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) pathSegment => protected "i-spielwarenmesse-2021-sti-nyrembergi-tha-pragmatopoiithei-gia-proti-fora" (73 chars) editlock => protected 0 (integer) importId => protected "" (0 chars) importSource => protected "" (0 chars) sorting => protected 0 (integer) notes => protected "" (0 chars) uid => protected 215 (integer) _localizedUid => protected 218 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 215 (integer) modified pid => protected 85 (integer)
Back to overview page