Open

Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse eG: Το Εποπτικό Συμβούλιο ανακοινώνει αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή

  • Ο κ. Ernst Kick και ο Dr. Hans-Juergen Richter θα παραιτηθούν το 2021
  • Οι κ.κ. Christian Ulrich, Florian Hess και Jens Pflüger σχηματίζουν μια δυνατή τριμελή ομάδα

Η διοίκηση της Spielwarenmesse eG προετοιμάζει την πορεία της για το μέλλον και προέβη σε σημαντικές αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή που θα τεθούν σε ισχύ στα μέσα του επόμενου έτους. Τα μακροχρόνια στελέχη Ernst Kick (CEO) και Dr. Hans-Juergen Richter θα αποχωρήσουν στις 30 Ιουνίου 2021 όταν και λήξει η θητεία τους. Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη. Οι Christian Ulrich, Florian Hess και Jens Pflüger, όλοι εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, θα αναλάβουν το τιμόνι του διοργανωτή της έκθεσης της Νυρεμβέργης και του παρόχου υπηρεσιών μάρκετινγκ από την 1η Ιουλίου 2021. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 8 Μαΐου 2020.

Αυτή η πρώιμη απόφαση της Spielwarenmesse eG καταδεικνύει ταυτοχρόνως προοπτική αλλά και προβληματισμό. Ο Axel Kaldenhoven, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου στη Spielwarenmesse eG, σχολίασε: «Οι εμπορικές εκθέσεις είναι τόσο σημαντικές όσο ποτέ και δεν θα χάσουν καμία σημασία. Σε τελική ανάλυση, οι βιομηχανίες γενικά ευδοκιμούν σε προσωπικές επιχειρηματικές σχέσεις. Αυτό το στρατηγικό βήμα είναι λογικό και σωστό και θα διασφαλίσει ότι η Spielwarenmesse eG θα συνεχίσει να λειτουργεί με επιτυχία.»

Το γενναιόδωρο χρονικό πλαίσιο ανοίγει το δρόμο για μια ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα. Η μελλοντική ομάδα διαχείρισης θα αναλάβει μια σταθερή εταιρεία που οι Ernst Kick και Dr. Hans-Juergen Richter έχουν προσαρμόσει στην μεταβαλλόμενη αγορά τα τελευταία χρόνια, διαμορφώνοντάς την με αποφασιστικούς τρόπους. Αναλαμβάνοντας το ρόλο του ως CEO το 2002, ο Ernst Kick κατάφερε ενισχύοντας εννοιολογικά τον ηγετικό ρόλο της Spielwarenmesse να την οδηγήσει στη διεθνοποίηση. Ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Dr. Hans-Juergen Richter είναι υπεύθυνος για νομικά ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με μέλη από
το 2005.

Τα τρία μελλοντικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής προέρχονται από τις ίδιες τις τάξεις της βιομηχανίας των εκθέσεων. Οι Christian Ulrich, Florian Hess και Jens Pflüger έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο των εκθέσεων και, ως μέλη της διοίκησης, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας και στην οικοδόμηση διεθνών εκθεσιακών έργων. Οι ευθύνες τους καθορίζονται με σαφήνεια: Ο Christian Ulrich θα αναλάβει το ρόλο του Εκτελεστικού Εκπροσώπου της Εκτελεστικής Επιτροπής και θα είναι υπεύθυνος για το Μάρκετινγκ, τις Σχέσεις Τύπου και την Επικοινωνία καθώς και για Νέες Επιχειρηματικές Περιοχές. Ο Florian Hess θα επιβλέπει την οργάνωση εκδηλώσεων, τις πωλήσεις και τα νομικά θέματα. Η Jens Pflüger θα φροντίσει για τις υπηρεσίες χρηματοδότησης, πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού, ψηφιοποίησης και μελών.

Σχολιάζοντας τις αλλαγές, ο Ernst Kick δήλωσε: «Θα χαρώ πολύ τον επόμενο χρόνο να μεταφέρω τις ευθύνες της Εκτελεστικής Επιτροπής σε τέτοια αξιόπιστα και ικανά χέρια». Όταν αναφέρθηκε στη μετάβαση σε δύσκολες στιγμές όπως αυτές, είχε επίσης λίγα λόγια ενθάρρυνσης: «Ο εκθεσιακός κλάδος αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις. Δεδομένου ότι η ομάδα είχε ήδη αρχίσει να δουλεύει σε εναλλακτικές μορφές, ακόμη και πριν από τον Κορωνοϊό είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, είμαι αισιόδοξος ότι η νέα ομάδα θα είναι πολύ επιτυχημένη στο τιμόνι της Spielwarenmesse eG.»

Extbase Variable Dump GeorgRinger\News\Domain\Model\NewsDefault prototype persistent entity (uid=126, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2020-06-08T07:14:35+00:00, 1591600475) tstamp => protected DateTime prototype object (2020-06-08T07:27:04+00:00, 1591601224) sysLanguageUid => protected 18 (integer) l10nParent => protected 126 (integer) starttime => protected DateTime prototype object (2020-05-11T08:54:00+00:00, 1589187240) endtime => protected NULL feGroup => protected "" (0 chars) hidden => protected FALSE deleted => protected NULL cruserId => protected 8 (integer) title => protected "Spielwarenmesse eG: Το Εποπτικό Συμβούλιο ανακοιν νει αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή" (148 chars) alternativeTitle => protected "" (0 chars) teaser => protected "" (0 chars) bodytext => protected "

Η διοίκηση της Spielwarenmesse eG προετοιμάζει τ ην πορεία της για το μέλλον και προέβη σε ημαντικές αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτ οπή που θα τεθούν σε ισχύ στα μέσα του επό μενου έτους. Τα μακροχρόνια στελέχη Ernst Kick (CEO) και Dr. Hans-Juergen Richter θα αποχωρήσουν στις 30 Ιουνίου 2021 όταν και λήξει η θητεία τους. Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείτα από τρία μέλη. Οι Christian Ulrich, Florian Hess και Jens Pflüger, όλοι εμπειρογνώμονες της βιομηχανί ς, θα αναλάβουν το τιμόνι του διοργανωτή ης έκθεσης της Νυρεμβέργης και του παρόχ υ υπηρεσιών μάρκετινγκ από την 1η Ιουλίου 2021. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση τ υ Εποπτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στ ς 8 Μαΐου 2020.

" (1166 chars) datetime => protected DateTime prototype object (2020-05-12T09:53:00+00:00, 1589277180) archive => protected NULL author => protected "" (0 chars) authorEmail => protected "" (0 chars) categories => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) related => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) relatedFrom => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) falRelatedFiles => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) relatedLinks => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) type => protected "0" (1 chars) keywords => protected "" (0 chars) description => protected "" (0 chars) falMedia => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (1 items) 00000000432740f7000000002c7dd9e1 => GeorgRinger\News\Domain\Model\FileReference prototype modified entity (uid=1474, pid=85) uidLocal => protected 76 (integer) title => protected NULL description => protected NULL alternative => protected NULL link => protected "" (0 chars) showinpreview => protected 1 (integer) configurationManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManager singleton object objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered concreteConfigurationManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Configuration\FrontendConfigurationManager singleton object flexFormService => protected TYPO3\CMS\Core\Service\FlexFormService singleton object configuration => protected array(4 items) userFunc => "TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run" (37 chars) extensionName => "News" (4 chars) pluginName => "Pi1" (3 chars) vendorName => "GeorgRinger" (11 chars) contentObject => protected TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer prototype object filtered objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered typoScriptService => protected TYPO3\CMS\Core\TypoScript\TypoScriptService prototype object extensionName => protected "News" (4 chars) pluginName => protected "Pi1" (3 chars) configurationCache => protected array(2 items) news_pi1 => array(10 items) persistence => array(4 items) max depth mvc => array(3 items) max depth features => array(4 items) max depth view => array(4 items) max depth settings => array(46 items) max depth userFunc => "TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run" (37 chars) extensionName => "News" (4 chars) pluginName => "Pi1" (3 chars) vendorName => "GeorgRinger" (11 chars) controllerConfiguration => array(1 item) max depth news_news_pi1 => array(6 items) persistence => array(4 items) max depth mvc => array(3 items) max depth features => array(4 items) max depth view => array(4 items) max depth settings => array(24 items) max depth controllerConfiguration => array(empty) max depth environmentService => protected TYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentService singleton object environmentService => protected TYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentService singleton object originalResource => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\FileReference prototype object propertiesOfFileReference => protected array(46 items) uid => 1586 (integer) pid => 85 (integer) tstamp => 1591600804 (integer) crdate => 1591600475 (integer) cruser_id => 8 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) sys_language_uid => 18 (integer) l10n_parent => 1474 (integer) l10n_state => NULL l10n_diffsource => "a:1:{s:6:"hidden";i:0;}" (23 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) uid_local => 76 (integer) uid_foreign => 151 (integer) tablenames => "tx_news_domain_model_news" (25 chars) fieldname => "fal_media" (9 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => "sys_file" (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => "" (0 chars) crop => "{"teaser_3_2":{"cropArea":{"x":0,"y":0.07127545551982847,"width":1,"height": 0.857449088960343},"selectedRatio":"1:1","focusArea":null}}" (135 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 1 (integer) starttime => 0 (integer) endtime => 0 (integer) parentid => 0 (integer) parenttable => "" (0 chars) sorting => 0 (integer) tx_mask_mediacopy_tab_image_img => 0 (integer) tx_mask_introstage_image => 0 (integer) tx_mask_gallery_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_logo => 0 (integer) tx_mask_sharingdownload_tab_download_file => 0 (integer) tx_mask_googlejobs_structureddata_hiring_organisation_logo => 0 (integer) tx_mask_gridgallery_image => 0 (integer) name => protected NULL originalFile => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\File prototype object metaDataLoaded => protected TRUE metaDataProperties => protected array(26 items) uid => 76 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1560251543 (integer) crdate => 1560251543 (integer) cruser_id => 4 (integer) sys_language_uid => 0 (integer) l10n_parent => 0 (integer) l10n_state => NULL t3_origuid => 0 (integer) l10n_diffsource => "" (0 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) file => 76 (integer) title => NULL width => 400 (integer) height => 311 (integer) description => NULL alternative => NULL categories => 0 (integer) indexingInProgress => protected FALSE updatedProperties => protected array(empty) properties => protected array(15 items) uid => 76 (integer) pid => 0 (integer) missing => 0 (integer) type => "2" (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SeG.jpg" (49 chars) identifier_hash => "5b2d798acfa382557bb39b00954cbbc78a42a6bc" (40 chars) extension => "jpg" (3 chars) mime_type => "image/jpeg" (10 chars) name => "Teaser_Logo_SeG.jpg" (19 chars) sha1 => "19cf31328c0e31efd039b7995963290d583e7622" (40 chars) size => 26957 (integer) creation_date => 1560251543 (integer) modification_date => 1560251543 (integer) folder_hash => "dcae32145f83c78f6eddfcbce93e33e854821529" (40 chars) storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object driver => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriver prototype object absoluteBasePath => protected "/var/www/html/spielwarenmesse-eg.de/public/fileadmin/" (53 chars) supportedHashAlgorithms => protected array(2 items) max depth baseUri => protected "/fileadmin/" (10 chars) mappingFolderNameToRole => protected array(3 items) max depth charsetConversion => protected NULL capabilities => protected 15 (integer) storageUid => protected 1 (integer) configuration => protected array(3 items) max depth storageRecord => protected array(17 items) uid => 1 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1558946003 (integer) crdate => 1558946003 (integer) cruser_id => 0 (integer) deleted => 0 (integer) description => "This is the local fileadmin/ directory. This storage mount has been created automatically by TYPO3." (99 chars) name => "/fileadmin/ (auto-created)" (25 chars) driver => "Local" (5 chars) configuration => "< data> fileadmin/relative1" (583 chars) is_default => 1 (integer) is_browsable => 1 (integer) is_public => 1 (integer) is_writable => 1 (integer) is_online => 1 (integer) auto_extract_metadata => 1 (integer) processingfolder => NULL configuration => protected array(3 items) basePath => "/fileadmin/" (10 chars) pathType => "relative" (8 chars) caseSensitive => "1" (1 chars) fileProcessingService => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Service\FileProcessingService prototype object storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object max depth driver => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriver prototype object max depth signalSlotDispatcher => protected TYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatcher singleton object max depth evaluatePermissions => protected FALSE fileMounts => protected array(empty) userPermissions => protected array(empty) capabilities => protected 15 (integer) signalSlotDispatcher => protected TYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatcher singleton object isInitialized => protected TRUE objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered slots => protected array(9 items) max depth logger => protected TYPO3\CMS\Core\Log\Logger prototype object max depth processingFolder => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Folder prototype object storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object max depth identifier => protected "/_processed_/" (13 chars) name => protected "_processed_" (11 chars) fileAndFolderNameFilters => protected array(empty) max depth processingFolders => protected array(1 item) 0 => TYPO3\CMS\Core\Resource\Folder prototype object max depth isOnline => protected TRUE isDefault => protected TRUE fileAndFolderNameFilters => protected array(1 item) 0 => array(2 items) max depth identifier => protected "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SeG.jpg" (49 chars) name => protected "Teaser_Logo_SeG.jpg" (19 chars) deleted => protected FALSE mergedProperties => protected array(64 items) uid => 1586 (integer) pid => 85 (integer) tstamp => 1591600804 (integer) crdate => 1591600475 (integer) cruser_id => 8 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) sys_language_uid => 18 (integer) l10n_parent => 1474 (integer) l10n_state => NULL l10n_diffsource => "a:1:{s:6:"hidden";i:0;}" (23 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) uid_local => 76 (integer) uid_foreign => 151 (integer) tablenames => "tx_news_domain_model_news" (25 chars) fieldname => "fal_media" (9 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => "sys_file" (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => "" (0 chars) crop => "{"teaser_3_2":{"cropArea":{"x":0,"y":0.07127545551982847,"width":1,"height": 0.857449088960343},"selectedRatio":"1:1","focusArea":null}}" (135 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 1 (integer) starttime => 0 (integer) endtime => 0 (integer) parentid => 0 (integer) parenttable => "" (0 chars) sorting => 0 (integer) tx_mask_mediacopy_tab_image_img => 0 (integer) tx_mask_introstage_image => 0 (integer) tx_mask_gallery_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_logo => 0 (integer) tx_mask_sharingdownload_tab_download_file => 0 (integer) tx_mask_googlejobs_structureddata_hiring_organisation_logo => 0 (integer) tx_mask_gridgallery_image => 0 (integer) missing => 0 (integer) type => "2" (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SeG.jpg" (49 chars) identifier_hash => "5b2d798acfa382557bb39b00954cbbc78a42a6bc" (40 chars) extension => "jpg" (3 chars) mime_type => "image/jpeg" (10 chars) name => "Teaser_Logo_SeG.jpg" (19 chars) sha1 => "19cf31328c0e31efd039b7995963290d583e7622" (40 chars) size => 26957 (integer) creation_date => 1560251543 (integer) modification_date => 1560251543 (integer) folder_hash => "dcae32145f83c78f6eddfcbce93e33e854821529" (40 chars) t3_origuid => 0 (integer) file => 76 (integer) width => 400 (integer) height => 311 (integer) categories => 0 (integer) modified uid => protected 1474 (integer) _localizedUid => protected 1586 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 1474 (integer) modified pid => protected 85 (integer) falMediaPreviews => protected NULL falMediaNonPreviews => protected NULL internalurl => protected NULL externalurl => protected NULL istopnews => protected FALSE contentElements => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (3 items) 000000004327416d000000002c7dd9e1 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=1104, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2020-06-08T07:14:35+00:00, 1591600475) tstamp => protected DateTime prototype object (2020-06-08T07:21:29+00:00, 1591600889) CType => protected "mask_introstage" (15 chars) header => protected "Spielwarenmesse eG: Το Εποπτικό Συμβούλιο ανακοιν νει αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή" (148 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 1104 (integer) _localizedUid => protected 1236 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 1104 (integer) modified pid => protected 85 (integer) 000000004327429e000000002c7dd9e1 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=1105, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2020-06-08T07:14:35+00:00, 1591600475) tstamp => protected DateTime prototype object (2020-06-08T07:24:43+00:00, 1591601083) CType => protected "mask_mediacopy" (14 chars) header => protected "" (0 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 1105 (integer) _localizedUid => protected 1237 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 1105 (integer) modified pid => protected 85 (integer) 000000004327429d000000002c7dd9e1 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=1106, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2020-06-08T07:14:35+00:00, 1591600475) tstamp => protected DateTime prototype object (2020-06-08T07:26:59+00:00, 1591601219) CType => protected "mask_sharingdownload" (20 chars) header => protected "" (0 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 1106 (integer) _localizedUid => protected 1238 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 1106 (integer) modified pid => protected 85 (integer) tags => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (1 items) 000000004327440e000000002c7dd9e1 => GeorgRinger\News\Domain\Model\Tag prototype persistent valueobject (uid=1, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2020-05-13T06:12:34+00:00, 1589350354) tstamp => protected DateTime prototype object (2020-05-13T06:12:34+00:00, 1589350354) title => protected "2020" (4 chars) seoTitle => protected "" (0 chars) seoDescription => protected "" (0 chars) seoHeadline => protected "" (0 chars) seoText => protected "" (0 chars) slug => protected "2020" (4 chars) uid => protected 1 (integer) _localizedUid => protected 1 (integer) modified _languageUid => protected 0 (integer) modified _versionedUid => protected 1 (integer) modified pid => protected 85 (integer) pathSegment => protected "spielwarenmesse-eg-to-epoptiko-symboylio-anakoinonei-allages-stin-ektelestik i-epitropi" (86 chars) editlock => protected 0 (integer) importId => protected "" (0 chars) importSource => protected "" (0 chars) sorting => protected 0 (integer) notes => protected "" (0 chars) uid => protected 126 (integer) _localizedUid => protected 151 (integer) modified _languageUid => protected 18 (integer) modified _versionedUid => protected 126 (integer) modified pid => protected 85 (integer)
Back to overview page