Open

Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse eG przejmuje międzynarodowe targi gier Internationale Spieltage SPIEL w Essen, zachowując ich profil

  • Charakter największych na świecie targów konsumenckich w branży pozostaje zachowany
  • Dominique Metzler nadal na stanowisku dyrektor zarządzającej

Z dniem 1 stycznia 2022 roku spółdzielnia Spielwarenmesse eG przejęła międzynarodowe targi gier Internationale Spieltage SPIEL w Essen. Tym samym norymberski dostawca usług targowych i marketingowych pełni rolę nowego właściciela największych na świecie targów konsumenckich gier towarzyskich. Targi SPIEL nadal będą odbywać się na terenie centrum targowego w Essen i będą organizowane z Bonn, przez wieloletnią dyrektor zarządzającą Dominique Metzler i jej doświadczony zespół. Florian Hess, członek zarządu Spielwarenmesse eG, pełni funkcję dodatkowego dyrektora zarządzającego.

SPIEL może poszczycić się prawie 40-letnią historią: od 1983 roku wydarzenie ewoluowało od spotkania dla graczy w skromnym gronie do obecnie największych na świecie targów konsumenckich gier planszowych, karcianych i fabularnych (tzw. RPG). Tradycyjnie jesienią w halach targowych w Essen prezentowane są szerokiej publiczności niemieckie i międzynarodowe nowości ze świata gier. Co roku imprezę odwiedza około 200 000 osób – tendencja jest wzrostowa.

„Ważne było dla mnie, aby również w przyszłości zachować wyjątkowy profil targów SPIEL” – mówi Dominique Metzler, która wraz z Rosemarie Geu przez ostatnie dziesięciolecia z powodzeniem pracowała nad rozwojem i ugruntowaniem pozycji swojego rodzinnego przedsiębiorstwa. „Jestem naprawdę szczęśliwa, że dzięki spółdzielni Spielwarenmesse eG i jej doświadczeniu w organizacji wiodących na świecie targów znalazłam partnera, który będzie kontynuował i rozwijał te udane targi po mojej myśli przez następne dziesięciolecia. Mój zespół i ja bardzo cieszymy się na tę współpracę”.

Pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła wzrost popularności gier towarzyskich. W 2020 roku sam niemiecki rynek gier wzrósł o 21 procent. Trend ten widoczny jest również na targach Spielwarenmesse w segmencie B2B. Międzynarodowe targi wynalazców gier Internationale Spieleerfindermesse zostaną połączone z targami Spielwarenmesse, co jeszcze bardziej wzmocni segment gier. Norymberczycy zapowiadają równie ostrożne podejście do międzynarodowych targów gier Internationale Spieltage SPIEL, które będąc samodzielnym wydarzeniem, zachowają swoją pierwotną formę.

Jako spółdzielnia Spielwarenmesse eG działa już „z branży dla branży”. Do grona firm członkowskich należą liczni wydawcy gier. Rzecznik zarządu Christian Ulrich podkreśla: „W przypadku targów Spielwarenmesse oraz targów Internationale Spieltage SPIEL mamy do czynienia z dwiema zupełnie różnymi koncepcjami, które mimo to mocno zazębiają się tematycznie, tworząc synergię. Dzięki SPIEL rozszerzamy zakres naszych kompetencji w sektorze gier, nie zmieniając przy tym typowego charakteru tych targów”. Ich dalsze istnienie jest pewne – odwiedzający w Essen będą zatem mogli również w przyszłości testować i grać do woli.

Extbase Variable Dump GeorgRinger\News\Domain\Model\NewsDefault prototype persistent entity (uid=419, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2022-01-10T08:44:57+00:00, 1641804297) tstamp => protected DateTime prototype object (2022-01-10T10:08:53+00:00, 1641809333) sysLanguageUid => protected 29 (integer) l10nParent => protected 419 (integer) starttime => protected DateTime prototype object (2020-03-26T09:14:00+00:00, 1585214040) endtime => protected NULL feGroup => protected "" (0 chars) hidden => protected FALSE deleted => protected NULL cruserId => protected 11 (integer) title => protected "Spielwarenmesse eG przejmuje międzynarodowe targi gier Internationale Spie ltage SPIEL w Essen, zachowując ich profil" (119 chars) alternativeTitle => protected "" (0 chars) teaser => protected "" (0 chars) bodytext => protected "

Z dniem 1 stycznia 2022 roku spółdzielnia Spielwarenmess e eG przejęła międzynarodowe targi gier Internationale Spieltage SPI EL w Essen. Tym samym norymberski dostawca usług targowych i mark etingowych pełni rolę nowego właściciela największych na świecie targ w konsumenckich gier towarzyskich. Targi SPIEL nadal będą odbywać się n a terenie centrum targowego w Essen i będą organizowane z B onn, przez wieloletnią dyrektor zarządzającą Dominique Metzler i je j doświadczony zespół. Florian Hess, członek zarządu Spielwarenmesse eG , pełni funkcję dodatkowego dyrektora zarządzającego.

" (669 chars) datetime => protected DateTime prototype object (2022-01-10T10:55:00+00:00, 1641812100) archive => protected NULL author => protected "" (0 chars) authorEmail => protected "" (0 chars) categories => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) related => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) relatedFrom => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) falRelatedFiles => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) relatedLinks => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) type => protected "0" (1 chars) keywords => protected "" (0 chars) description => protected "" (0 chars) falMedia => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (1 items) 000000006ed9d0fc0000000070f8ac64 => GeorgRinger\News\Domain\Model\FileReference prototype modified entity (uid=2749, pid=85) uidLocal => protected 76 (integer) title => protected NULL description => protected NULL alternative => protected NULL link => protected "" (0 chars) showinpreview => protected 1 (integer) configurationManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManager singleton object objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered concreteConfigurationManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Configuration\FrontendConfigurationManager singleton object flexFormService => protected TYPO3\CMS\Core\Service\FlexFormService singleton object configuration => protected array(4 items) userFunc => "TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run" (37 chars) extensionName => "News" (4 chars) pluginName => "Pi1" (3 chars) vendorName => "GeorgRinger" (11 chars) contentObject => protected TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer prototype object filtered objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered typoScriptService => protected TYPO3\CMS\Core\TypoScript\TypoScriptService prototype object extensionName => protected "News" (4 chars) pluginName => protected "Pi1" (3 chars) configurationCache => protected array(2 items) news_pi1 => array(10 items) persistence => array(4 items) max depth mvc => array(3 items) max depth features => array(4 items) max depth view => array(4 items) max depth settings => array(46 items) max depth userFunc => "TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run" (37 chars) extensionName => "News" (4 chars) pluginName => "Pi1" (3 chars) vendorName => "GeorgRinger" (11 chars) controllerConfiguration => array(1 item) max depth news_news_pi1 => array(6 items) persistence => array(4 items) max depth mvc => array(3 items) max depth features => array(4 items) max depth view => array(4 items) max depth settings => array(24 items) max depth controllerConfiguration => array(empty) max depth environmentService => protected TYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentService singleton object environmentService => protected TYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentService singleton object originalResource => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\FileReference prototype object propertiesOfFileReference => protected array(46 items) uid => 2757 (integer) pid => 85 (integer) tstamp => 1641809333 (integer) crdate => 1641804297 (integer) cruser_id => 11 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) sys_language_uid => 29 (integer) l10n_parent => 2749 (integer) l10n_state => NULL l10n_diffsource => "a:1:{s:6:"hidden";i:0;}" (23 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) uid_local => 76 (integer) uid_foreign => 425 (integer) tablenames => "tx_news_domain_model_news" (25 chars) fieldname => "fal_media" (9 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => "sys_file" (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => "" (0 chars) crop => "{"teaser_3_2":{"cropArea":{"x":0,"y":0.07127545551982847,"width":1,"height": 0.857449088960343},"selectedRatio":"1:1","focusArea":null}}" (135 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 1 (integer) starttime => 0 (integer) endtime => 0 (integer) parentid => 0 (integer) parenttable => "" (0 chars) sorting => 0 (integer) tx_mask_mediacopy_tab_image_img => 0 (integer) tx_mask_introstage_image => 0 (integer) tx_mask_gallery_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_logo => 0 (integer) tx_mask_sharingdownload_tab_download_file => 0 (integer) tx_mask_googlejobs_structureddata_hiring_organisation_logo => 0 (integer) tx_mask_gridgallery_image => 0 (integer) uidOfFileReference => protected NULL name => protected NULL originalFile => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\File prototype object metaDataLoaded => protected TRUE metaDataProperties => protected array(26 items) uid => 76 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1560251543 (integer) crdate => 1560251543 (integer) cruser_id => 4 (integer) sys_language_uid => 0 (integer) l10n_parent => 0 (integer) l10n_state => NULL t3_origuid => 0 (integer) l10n_diffsource => "" (0 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) file => 76 (integer) title => NULL width => 400 (integer) height => 311 (integer) description => NULL alternative => NULL categories => 0 (integer) indexingInProgress => protected FALSE updatedProperties => protected array(empty) properties => protected array(15 items) uid => 76 (integer) pid => 0 (integer) missing => 0 (integer) type => "2" (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SeG.jpg" (49 chars) identifier_hash => "5b2d798acfa382557bb39b00954cbbc78a42a6bc" (40 chars) extension => "jpg" (3 chars) mime_type => "image/jpeg" (10 chars) name => "Teaser_Logo_SeG.jpg" (19 chars) sha1 => "19cf31328c0e31efd039b7995963290d583e7622" (40 chars) size => 26957 (integer) creation_date => 1560251543 (integer) modification_date => 1560251543 (integer) folder_hash => "dcae32145f83c78f6eddfcbce93e33e854821529" (40 chars) storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object driver => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriver prototype object absoluteBasePath => protected "/var/www/html/spielwarenmesse-eg.de/public/fileadmin/" (53 chars) supportedHashAlgorithms => protected array(2 items) max depth baseUri => protected "/fileadmin/" (10 chars) mappingFolderNameToRole => protected array(3 items) max depth charsetConversion => protected NULL capabilities => protected 15 (integer) storageUid => protected 1 (integer) configuration => protected array(3 items) max depth storageRecord => protected array(17 items) uid => 1 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1558946003 (integer) crdate => 1558946003 (integer) cruser_id => 0 (integer) deleted => 0 (integer) description => "This is the local fileadmin/ directory. This storage mount has been created automatically by TYPO3." (99 chars) name => "/fileadmin/ (auto-created)" (25 chars) driver => "Local" (5 chars) configuration => "< data> fileadmin/relative1" (583 chars) is_default => 1 (integer) is_browsable => 1 (integer) is_public => 1 (integer) is_writable => 1 (integer) is_online => 1 (integer) auto_extract_metadata => 1 (integer) processingfolder => NULL configuration => protected array(3 items) basePath => "/fileadmin/" (10 chars) pathType => "relative" (8 chars) caseSensitive => "1" (1 chars) fileProcessingService => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Service\FileProcessingService prototype object storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object max depth driver => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriver prototype object max depth signalSlotDispatcher => protected TYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatcher singleton object max depth evaluatePermissions => protected FALSE fileMounts => protected array(empty) userPermissions => protected array(empty) capabilities => protected 15 (integer) signalSlotDispatcher => protected TYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatcher singleton object isInitialized => protected TRUE objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered slots => protected array(9 items) max depth logger => protected TYPO3\CMS\Core\Log\Logger prototype object max depth processingFolder => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Folder prototype object storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object max depth identifier => protected "/_processed_/" (13 chars) name => protected "_processed_" (11 chars) fileAndFolderNameFilters => protected array(empty) max depth processingFolders => protected array(1 item) 0 => TYPO3\CMS\Core\Resource\Folder prototype object max depth isOnline => protected TRUE isDefault => protected TRUE fileAndFolderNameFilters => protected array(1 item) 0 => array(2 items) max depth identifier => protected "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SeG.jpg" (49 chars) name => protected "Teaser_Logo_SeG.jpg" (19 chars) deleted => protected FALSE mergedProperties => protected array(64 items) uid => 2757 (integer) pid => 85 (integer) tstamp => 1641809333 (integer) crdate => 1641804297 (integer) cruser_id => 11 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) sys_language_uid => 29 (integer) l10n_parent => 2749 (integer) l10n_state => NULL l10n_diffsource => "a:1:{s:6:"hidden";i:0;}" (23 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) uid_local => 76 (integer) uid_foreign => 425 (integer) tablenames => "tx_news_domain_model_news" (25 chars) fieldname => "fal_media" (9 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => "sys_file" (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => "" (0 chars) crop => "{"teaser_3_2":{"cropArea":{"x":0,"y":0.07127545551982847,"width":1,"height": 0.857449088960343},"selectedRatio":"1:1","focusArea":null}}" (135 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 1 (integer) starttime => 0 (integer) endtime => 0 (integer) parentid => 0 (integer) parenttable => "" (0 chars) sorting => 0 (integer) tx_mask_mediacopy_tab_image_img => 0 (integer) tx_mask_introstage_image => 0 (integer) tx_mask_gallery_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_logo => 0 (integer) tx_mask_sharingdownload_tab_download_file => 0 (integer) tx_mask_googlejobs_structureddata_hiring_organisation_logo => 0 (integer) tx_mask_gridgallery_image => 0 (integer) missing => 0 (integer) type => "2" (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SeG.jpg" (49 chars) identifier_hash => "5b2d798acfa382557bb39b00954cbbc78a42a6bc" (40 chars) extension => "jpg" (3 chars) mime_type => "image/jpeg" (10 chars) name => "Teaser_Logo_SeG.jpg" (19 chars) sha1 => "19cf31328c0e31efd039b7995963290d583e7622" (40 chars) size => 26957 (integer) creation_date => 1560251543 (integer) modification_date => 1560251543 (integer) folder_hash => "dcae32145f83c78f6eddfcbce93e33e854821529" (40 chars) t3_origuid => 0 (integer) file => 76 (integer) width => 400 (integer) height => 311 (integer) categories => 0 (integer) modified uid => protected 2749 (integer) _localizedUid => protected 2757 (integer) modified _languageUid => protected 29 (integer) modified _versionedUid => protected 2749 (integer) modified pid => protected 85 (integer) falMediaPreviews => protected NULL falMediaNonPreviews => protected NULL internalurl => protected NULL externalurl => protected NULL istopnews => protected FALSE contentElements => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (3 items) 000000006ed9d1460000000070f8ac64 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=2446, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2022-01-10T08:44:57+00:00, 1641804297) tstamp => protected DateTime prototype object (2022-01-10T10:08:53+00:00, 1641809333) CType => protected "mask_introstage" (15 chars) header => protected "Spielwarenmesse eG przejmuje międzynarodowe targi gier Internationale Spie ltage SPIEL w Essen, zachowując ich profil" (119 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 2446 (integer) _localizedUid => protected 2464 (integer) modified _languageUid => protected 29 (integer) modified _versionedUid => protected 2446 (integer) modified pid => protected 85 (integer) 000000006ed9d2320000000070f8ac64 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=2447, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2022-01-10T08:44:57+00:00, 1641804297) tstamp => protected DateTime prototype object (2022-01-10T11:26:35+00:00, 1641813995) CType => protected "mask_mediacopy" (14 chars) header => protected " (Kopie 89)" (11 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 2447 (integer) _localizedUid => protected 2465 (integer) modified _languageUid => protected 29 (integer) modified _versionedUid => protected 2447 (integer) modified pid => protected 85 (integer) 000000006ed9d2370000000070f8ac64 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=2448, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2022-01-10T08:44:57+00:00, 1641804297) tstamp => protected DateTime prototype object (2022-01-10T11:26:35+00:00, 1641813995) CType => protected "mask_sharingdownload" (20 chars) header => protected " (Kopie 90)" (11 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 2448 (integer) _localizedUid => protected 2466 (integer) modified _languageUid => protected 29 (integer) modified _versionedUid => protected 2448 (integer) modified pid => protected 85 (integer) tags => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) pathSegment => protected "spielwarenmesse-eg-przejmuje-miedzynarodowe-targi-gier-internationale-spielt age-spiel-w-essen-zachowujac-ich-profil" (115 chars) editlock => protected 0 (integer) importId => protected "" (0 chars) importSource => protected "" (0 chars) sorting => protected 0 (integer) notes => protected "" (0 chars) uid => protected 419 (integer) _localizedUid => protected 425 (integer) modified _languageUid => protected 29 (integer) modified _versionedUid => protected 419 (integer) modified pid => protected 85 (integer)
Back to overview page