Open

Spielwarenmesse

Wiodące na świecie wydarzenie w Norymberdze – targi Spielwarenmesse odbędą się na początku lutego

  • Zdecydowana większość przedstawicieli branży chce, aby targi się odbyły
  • Przewidywalność dla wystawców, odwiedzających i usługodawców
  • Realizacja w ramach akceptowalnej koncepcji bezpieczeństwa i higieny

Cała branża spogląda obecnie w stronę imprezy inaugurującej rok – targów Spielwarenmesse. Większość wystawców i odwiedzających z utęsknieniem czeka na to mające odbyć się na żywo wydarzenie. Nowe decyzje rządu Bawarii potwierdzają, że targi odbędą się bezpiecznie na terenie centrum targowego w Norymberdze w dniach od 2 do 6 lutego 2022 r. Zgodnie z uchwalonymi regulacjami organizator, Spielwarenmesse eG, dokłada wszelkich starań, aby spełnić wyraźne życzenie przeżycia targów na żywo.

Chęć wzięcia udziału w targach jest olbrzymia. Większość wystawców i odwiedzających jednoznacznie opowiada się za tym, aby targi Spielwarenmesse się odbyły, co potwierdza przeprowadzona w tym tygodniu wśród firm ankieta. Sondaż poprzedziły wzmożone zapytania o aktualną sytuację bezpieczeństwa w Niemczech i możliwość zaplanowania indywidualnego udziału w targach. Ten ostatni punkt jest ważny dla wystawiających się firm i handlowców, jak i dla budowniczych stoisk i innych usługodawców.

„Dzięki ostatnim decyzjom bawarskiego rządu i polepszeniu się sytuacji pandemicznej w Bawarii, możemy zgodnie z planem kontynuować nasze przygotowania do targów” – mówi Christian Ulrich, rzecznik zarządu Spielwarenmesse eG. Przepisy nadal zezwalają na organizację imprez i kładą główny nacisk na dawki przypominające zamiast testów. W związku z tym 15 dni po trzecim szczepieniu nie będzie obowiązku przedkładania negatywnego wyniku testu, o ile w lutym imprezy wciąż miałyby odbywać się na zasadach 2G+ (tzn. szczepienie lub ozdrowienie plus negatywny wynik testu). Równie optymistycznie rysuje się kwestia wartości współczynnika zapadalności, które nie wykazują już żadnych punktów zapalnych w Bawarii.

Od początku pandemii inne targi w Niemczech już z powodzeniem zostały wznowione. To dowód na to, że po spełnieniu określonych wymogów bezpieczna realizacja targów jest możliwa. W ścisłej współpracy z urzędami ochrony zdrowia i NürnbergMesse również dla targów Spielwarenmesse opracowano realną koncepcję bezpieczeństwa i higieny (www.spielwarenmesse.de/en/hygiene). Olbrzymie hale, w których do całkowitej wymiany powietrza dochodzi kilka razy na godzinę, stwarzają ku temu idealne warunki. Ponadto, na terenie targów będzie możliwość wykonania testu.

„Intensywne i konstruktywne rozmowy z przedstawicielami branży w ostatnich dniach dowodzą ogromnego znaczenia targów Spielwarenmesse jako platformy do networkingu i składania zamówień. Zrobimy wszystko, aby w bezpieczny sposób spełnić Państwa życzenie przeżycia targów na żywo” – podkreśla Christian Ulrich. Jak zawsze, na uczestników czeka kompleksowy przekrój branży – od różnorodnego asortymentu produktów przez inspirujące trendy po przekazanie cennego know-how na temat zabawek, przydatnego w codziennym biznesie.

Extbase Variable Dump GeorgRinger\News\Domain\Model\NewsDefault prototype persistent entity (uid=408, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2021-12-17T09:23:18+00:00, 1639732998) tstamp => protected DateTime prototype object (2021-12-17T12:44:10+00:00, 1639745050) sysLanguageUid => protected 29 (integer) l10nParent => protected 408 (integer) starttime => protected DateTime prototype object (2021-11-21T09:26:00+00:00, 1637486760) endtime => protected NULL feGroup => protected "" (0 chars) hidden => protected FALSE deleted => protected NULL cruserId => protected 11 (integer) title => protected "Wiodące na świecie wydarzenie w Norymberdze – targi Spielwarenmesse odb dą się na początku lutego" (105 chars) alternativeTitle => protected "" (0 chars) teaser => protected "" (0 chars) bodytext => protected "

Cała branża spogląda obecnie w stronę imprezy inaugurującej rok  – targów Spielwarenmesse. Większość wystawców i odwiedzaj cych z utęsknieniem czeka na to mające odbyć się na żywo wyd arzenie. Nowe decyzje rządu Bawarii potwierdzają, że targi odbędą  się bezpiecznie na terenie centrum targowego w Norymberdze w dnia ch od 2 do 6 lutego 2022 r. Zgodnie z uchwalonymi regula cjami organizator, Spielwarenmesse eG, dokłada wszelkich starań, aby spełnić wyraźne życzenie przeżycia targów na żywo.

" (593 chars) datetime => protected DateTime prototype object (2021-12-17T13:00:00+00:00, 1639746000) archive => protected NULL author => protected "" (0 chars) authorEmail => protected "" (0 chars) categories => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) related => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) relatedFrom => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) falRelatedFiles => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) relatedLinks => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) type => protected "0" (1 chars) keywords => protected "" (0 chars) description => protected "" (0 chars) falMedia => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (1 items) 000000007039e51d0000000010596a66 => GeorgRinger\News\Domain\Model\FileReference prototype modified entity (uid=2707, pid=85) uidLocal => protected 81 (integer) title => protected NULL description => protected NULL alternative => protected NULL link => protected "" (0 chars) showinpreview => protected 1 (integer) configurationManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Configuration\ConfigurationManager singleton object objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered concreteConfigurationManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Configuration\FrontendConfigurationManager singleton object flexFormService => protected TYPO3\CMS\Core\Service\FlexFormService singleton object configuration => protected array(4 items) userFunc => "TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run" (37 chars) extensionName => "News" (4 chars) pluginName => "Pi1" (3 chars) vendorName => "GeorgRinger" (11 chars) contentObject => protected TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer prototype object filtered objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered typoScriptService => protected TYPO3\CMS\Core\TypoScript\TypoScriptService prototype object extensionName => protected "News" (4 chars) pluginName => protected "Pi1" (3 chars) configurationCache => protected array(2 items) news_pi1 => array(10 items) persistence => array(4 items) max depth mvc => array(3 items) max depth features => array(4 items) max depth view => array(4 items) max depth settings => array(46 items) max depth userFunc => "TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run" (37 chars) extensionName => "News" (4 chars) pluginName => "Pi1" (3 chars) vendorName => "GeorgRinger" (11 chars) controllerConfiguration => array(1 item) max depth news_news_pi1 => array(6 items) persistence => array(4 items) max depth mvc => array(3 items) max depth features => array(4 items) max depth view => array(4 items) max depth settings => array(24 items) max depth controllerConfiguration => array(empty) max depth environmentService => protected TYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentService singleton object environmentService => protected TYPO3\CMS\Extbase\Service\EnvironmentService singleton object originalResource => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\FileReference prototype object propertiesOfFileReference => protected array(46 items) uid => 2723 (integer) pid => 85 (integer) tstamp => 1639745044 (integer) crdate => 1639732998 (integer) cruser_id => 11 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) sys_language_uid => 29 (integer) l10n_parent => 2707 (integer) l10n_state => NULL l10n_diffsource => "a:1:{s:6:"hidden";i:0;}" (23 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) uid_local => 81 (integer) uid_foreign => 414 (integer) tablenames => "tx_news_domain_model_news" (25 chars) fieldname => "fal_media" (9 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => "sys_file" (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => "" (0 chars) crop => "{"teaser_3_2":{"cropArea":{"x":0,"y":0.07127545551982847,"width":1,"height": 0.857449088960343},"selectedRatio":"1:1","focusArea":null}}" (135 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 1 (integer) starttime => 0 (integer) endtime => 0 (integer) parentid => 0 (integer) parenttable => "" (0 chars) sorting => 0 (integer) tx_mask_mediacopy_tab_image_img => 0 (integer) tx_mask_introstage_image => 0 (integer) tx_mask_gallery_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_logo => 0 (integer) tx_mask_sharingdownload_tab_download_file => 0 (integer) tx_mask_googlejobs_structureddata_hiring_organisation_logo => 0 (integer) tx_mask_gridgallery_image => 0 (integer) uidOfFileReference => protected NULL name => protected NULL originalFile => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\File prototype object metaDataLoaded => protected TRUE metaDataProperties => protected array(26 items) uid => 81 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1560251544 (integer) crdate => 1560251543 (integer) cruser_id => 4 (integer) sys_language_uid => 0 (integer) l10n_parent => 0 (integer) l10n_state => NULL t3_origuid => 0 (integer) l10n_diffsource => "" (0 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) file => 81 (integer) title => NULL width => 400 (integer) height => 311 (integer) description => NULL alternative => NULL categories => 0 (integer) indexingInProgress => protected FALSE updatedProperties => protected array(empty) properties => protected array(15 items) uid => 81 (integer) pid => 0 (integer) missing => 0 (integer) type => "2" (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SWM.jpg" (49 chars) identifier_hash => "0b1706de552124df0104b23cda70a30ab5bee167" (40 chars) extension => "jpg" (3 chars) mime_type => "image/jpeg" (10 chars) name => "Teaser_Logo_SWM.jpg" (19 chars) sha1 => "1f72cd89dd1a5e99cbc00cbaf6b160791e5e485e" (40 chars) size => 36212 (integer) creation_date => 1560251544 (integer) modification_date => 1560251544 (integer) folder_hash => "dcae32145f83c78f6eddfcbce93e33e854821529" (40 chars) storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object driver => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriver prototype object absoluteBasePath => protected "/var/www/html/spielwarenmesse-eg.de/public/fileadmin/" (53 chars) supportedHashAlgorithms => protected array(2 items) max depth baseUri => protected "/fileadmin/" (10 chars) mappingFolderNameToRole => protected array(3 items) max depth charsetConversion => protected NULL capabilities => protected 15 (integer) storageUid => protected 1 (integer) configuration => protected array(3 items) max depth storageRecord => protected array(17 items) uid => 1 (integer) pid => 0 (integer) tstamp => 1558946003 (integer) crdate => 1558946003 (integer) cruser_id => 0 (integer) deleted => 0 (integer) description => "This is the local fileadmin/ directory. This storage mount has been created automatically by TYPO3." (99 chars) name => "/fileadmin/ (auto-created)" (25 chars) driver => "Local" (5 chars) configuration => "< data> fileadmin/relative1" (583 chars) is_default => 1 (integer) is_browsable => 1 (integer) is_public => 1 (integer) is_writable => 1 (integer) is_online => 1 (integer) auto_extract_metadata => 1 (integer) processingfolder => NULL configuration => protected array(3 items) basePath => "/fileadmin/" (10 chars) pathType => "relative" (8 chars) caseSensitive => "1" (1 chars) fileProcessingService => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Service\FileProcessingService prototype object storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object max depth driver => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Driver\LocalDriver prototype object max depth signalSlotDispatcher => protected TYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatcher singleton object max depth evaluatePermissions => protected FALSE fileMounts => protected array(empty) userPermissions => protected array(empty) capabilities => protected 15 (integer) signalSlotDispatcher => protected TYPO3\CMS\Extbase\SignalSlot\Dispatcher singleton object isInitialized => protected TRUE objectManager => protected TYPO3\CMS\Extbase\Object\ObjectManager singleton object filtered slots => protected array(9 items) max depth logger => protected TYPO3\CMS\Core\Log\Logger prototype object max depth processingFolder => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\Folder prototype object storage => protected TYPO3\CMS\Core\Resource\ResourceStorage prototype object max depth identifier => protected "/_processed_/" (13 chars) name => protected "_processed_" (11 chars) fileAndFolderNameFilters => protected array(empty) max depth processingFolders => protected array(1 item) 0 => TYPO3\CMS\Core\Resource\Folder prototype object max depth isOnline => protected TRUE isDefault => protected TRUE fileAndFolderNameFilters => protected array(1 item) 0 => array(2 items) max depth identifier => protected "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SWM.jpg" (49 chars) name => protected "Teaser_Logo_SWM.jpg" (19 chars) deleted => protected FALSE mergedProperties => protected array(64 items) uid => 2723 (integer) pid => 85 (integer) tstamp => 1639745044 (integer) crdate => 1639732998 (integer) cruser_id => 11 (integer) deleted => 0 (integer) hidden => 0 (integer) sys_language_uid => 29 (integer) l10n_parent => 2707 (integer) l10n_state => NULL l10n_diffsource => "a:1:{s:6:"hidden";i:0;}" (23 chars) t3ver_oid => 0 (integer) t3ver_id => 0 (integer) t3ver_label => "" (0 chars) t3ver_wsid => 0 (integer) t3ver_state => 0 (integer) t3ver_stage => 0 (integer) t3ver_count => 0 (integer) t3ver_tstamp => 0 (integer) t3ver_move_id => 0 (integer) uid_local => 81 (integer) uid_foreign => 414 (integer) tablenames => "tx_news_domain_model_news" (25 chars) fieldname => "fal_media" (9 chars) sorting_foreign => 1 (integer) table_local => "sys_file" (8 chars) title => NULL description => NULL alternative => NULL link => "" (0 chars) crop => "{"teaser_3_2":{"cropArea":{"x":0,"y":0.07127545551982847,"width":1,"height": 0.857449088960343},"selectedRatio":"1:1","focusArea":null}}" (135 chars) autoplay => 0 (integer) showinpreview => 1 (integer) starttime => 0 (integer) endtime => 0 (integer) parentid => 0 (integer) parenttable => "" (0 chars) sorting => 0 (integer) tx_mask_mediacopy_tab_image_img => 0 (integer) tx_mask_introstage_image => 0 (integer) tx_mask_gallery_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_image => 0 (integer) tx_mask_detail_teaser_logo => 0 (integer) tx_mask_sharingdownload_tab_download_file => 0 (integer) tx_mask_googlejobs_structureddata_hiring_organisation_logo => 0 (integer) tx_mask_gridgallery_image => 0 (integer) missing => 0 (integer) type => "2" (1 chars) storage => 1 (integer) identifier => "/SeG_Dateien/Bilder/Standards/Teaser_Logo_SWM.jpg" (49 chars) identifier_hash => "0b1706de552124df0104b23cda70a30ab5bee167" (40 chars) extension => "jpg" (3 chars) mime_type => "image/jpeg" (10 chars) name => "Teaser_Logo_SWM.jpg" (19 chars) sha1 => "1f72cd89dd1a5e99cbc00cbaf6b160791e5e485e" (40 chars) size => 36212 (integer) creation_date => 1560251544 (integer) modification_date => 1560251544 (integer) folder_hash => "dcae32145f83c78f6eddfcbce93e33e854821529" (40 chars) t3_origuid => 0 (integer) file => 81 (integer) width => 400 (integer) height => 311 (integer) categories => 0 (integer) modified uid => protected 2707 (integer) _localizedUid => protected 2723 (integer) modified _languageUid => protected 29 (integer) modified _versionedUid => protected 2707 (integer) modified pid => protected 85 (integer) falMediaPreviews => protected NULL falMediaNonPreviews => protected NULL internalurl => protected NULL externalurl => protected NULL istopnews => protected FALSE contentElements => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (3 items) 000000007039e7430000000010596a66 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=2413, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2021-12-17T09:23:18+00:00, 1639732998) tstamp => protected DateTime prototype object (2021-12-17T12:44:04+00:00, 1639745044) CType => protected "mask_introstage" (15 chars) header => protected "Wiodące na świecie wydarzenie w Norymberdze – targi Spielwarenmesse odb dą się na początku lutego" (105 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 2413 (integer) _localizedUid => protected 2431 (integer) modified _languageUid => protected 29 (integer) modified _versionedUid => protected 2413 (integer) modified pid => protected 85 (integer) 000000007039e7d70000000010596a66 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=2414, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2021-12-17T09:23:18+00:00, 1639732998) tstamp => protected DateTime prototype object (2021-12-17T12:44:04+00:00, 1639745044) CType => protected "mask_mediacopy" (14 chars) header => protected " (Kopie 75)" (11 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 2414 (integer) _localizedUid => protected 2432 (integer) modified _languageUid => protected 29 (integer) modified _versionedUid => protected 2414 (integer) modified pid => protected 85 (integer) 000000007039e7d20000000010596a66 => GeorgRinger\News\Domain\Model\TtContent prototype persistent entity (uid=2415, pid=85) crdate => protected DateTime prototype object (2021-12-17T09:23:18+00:00, 1639732998) tstamp => protected DateTime prototype object (2021-12-17T12:44:04+00:00, 1639745044) CType => protected "mask_sharingdownload" (20 chars) header => protected " (Kopie 76)" (11 chars) headerPosition => protected "" (0 chars) bodytext => protected "" (0 chars) colPos => protected 0 (integer) image => protected "0" (1 chars) imagewidth => protected 0 (integer) imageorient => protected 0 (integer) imagecaption => protected NULL imagecols => protected 2 (integer) imageborder => protected 0 (integer) media => protected "0" (1 chars) layout => protected "0" (1 chars) cols => protected 0 (integer) subheader => protected "" (0 chars) headerLink => protected "" (0 chars) imageLink => protected NULL imageZoom => protected "0" (1 chars) altText => protected NULL titleText => protected NULL headerLayout => protected "0" (1 chars) listType => protected "" (0 chars) uid => protected 2415 (integer) _localizedUid => protected 2433 (integer) modified _languageUid => protected 29 (integer) modified _versionedUid => protected 2415 (integer) modified pid => protected 85 (integer) tags => protected TYPO3\CMS\Extbase\Persistence\Generic\LazyObjectStorage prototype object (empty) pathSegment => protected "wiodace-na-swiecie-wydarzenie-w-norymberdze-targi-spielwarenmesse-odbeda-sie -na-poczatku-lutego" (95 chars) editlock => protected 0 (integer) importId => protected "" (0 chars) importSource => protected "" (0 chars) sorting => protected 0 (integer) notes => protected "" (0 chars) uid => protected 408 (integer) _localizedUid => protected 414 (integer) modified _languageUid => protected 29 (integer) modified _versionedUid => protected 408 (integer) modified pid => protected 85 (integer)
Back to overview page